Gemeente Rolde

marwijksoord

Marwijksoord

Buurtschap ten zuiden van Rolde en ten noorden van Grolloo.

Een wegdorp met verspreide bewoning behoorde tot 1998 tot de gemeente Rolde en na de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Aa en Hunze.

Betekenis van de plaatsnaam: oord van het geslacht Van Marwijk Kooy.

Kaart oude gemeentegrens

Boerderij “Huize Weltevreden”aan de Klaassteenweg 4 te Marwijksoord

Boerderij aan de Klaassteenweg 2 te Marwijksoord. Deze is hier nog een zandweg.

In 1910 nam de heer Van Marwijk Kooy het initiatief om de heidevelden tussen Rolde en Grollo te ontginnen. Hij bouwde hiervoor twee ontginningsboerderijen, de Marwijkshoeve en Kooyenburg. Tegenwoordig gelegen aan de westzijde van de weg Rolde Grolloo.

De nederzetting Marwijksoord bestaat sinds 1919. De heer Van Marwijk Kooy schonk een gedeelte van zijn land aan de Stichting Rolder Woningbouw om hier vier woningen te bouwen, op voorwaarde dat de plaats zijn naam zou krijgen.