Organisatie

Privacy Statement

Privacyverklaring

Het Rolder Historisch Gezelschap (RHG) volgt de Europese en nationale regelgeving en daarvan afgeleid de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het RHG verwerkt van ieder van zijn leden, ereleden, begunstigers, vrijwilligers of andere betrokken personen.

Als u lid wordt van het RHG, een donatie of schenking doet of om een andere reden persoonsgegevens aan het RHG verstrekt geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1.          Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van het RHG.
De secretaris kan de uitvoering mandateren aan een lid van het RHG, dit mandaat wordt vastgelegd.

2.          Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Functie binnen het RHG (optie)
 • Functie buiten het RHG (als: sponsor, schenker, belangstellende)

3.           Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het RHG verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naam, adres, [geslacht], telefoonnummer en emailadres en functie worden gebruikt voor registratie en contact over het lidmaatschap, voor het registreren van schenkingen, voor het verstrekken van informatie en verspreiden van mededelingen en uitnodigingen
 • Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt [voor facturering van lidmaatschap], bijdragen in activiteiten, betaling van declaraties
 • Naam en adres voor de bezorging van De Kloetschup en informatieblad van het bestuur (bezorglijsten)
 • Naam en emailadres verkregen via reacties op de website kunnen worden gebruikt voor communicatie hierover met de betrokken persoon

4.           Bewaartermijn

Het RHG verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap of sponsorschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap of sponsorschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd. Tenzij er nog een vordering uitstaat. Dan vindt de verwijdering uitgevoerd nadat de vordering is afgevoerd.

Reacties en berichten op de website blijven staan zolang ze relevant zijn, maar niet langer dan een jaar. Dan worden de persoonsgegevens verwijderd

5.           Delen met anderen

Het RHG verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden (als regionale archieven) indien de persoon daarvoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan wettelijke eisen. De toestemming wordt vastgelegd. Foto’s die bij bijeenkomsten in de verenigingsruimte worden gemaakt worden alleen met toestemming van de aanwezigen gepubliceerd op bijvoorbeeld de website of facebookpagina. Die toestemming wordt vooraf plenair gevraagd.

6.           Website

Het RHG verzameld via de website statistische informatie die (niet limitatief) inzicht geeft in het aantal bezoekers, globale geografische gegevens, de momenten van bezoek, de duur van het zoek en de tijdsduur van de weergave van webpagina’s
Informatie die via eventuele formulieren op de site wordt direct per beveiligde email verzonden naar het secretariaat of de betreffende werkgroepen van het RHG.
De website (hosting) en de emailfuncties (provider) worden beheerd in een Nederlands datacenter, onder Nederlands recht; het RHG publiceert op de website de namen van de betreffende ondernemingen (NB nu: web2host en xs4all)

7.           Facebook

De gegevens die Facebook opslaat bij een bezoek aan de Facebookpagina van het RHG vallen buiten de controle van het RHG. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring van Facebook zelf.

8.           Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Bij het secretariaat van het RHG kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het RHG zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op het verzoek reageren. Verwijderen is alleen mogelijk als de situaties onder 3 zich niet (meer) voordoen.

9.           Media, beeldmateriaal

Het RHG publiceert in principe alleen (persoon-gerelateerd) geluid- en beeldmateriaal als deze vrij van rechten is of als toestemming is verkregen en vastgelegd ook van vrijwilligers en leden van het RHG. Het RHG doet haar uiterste best om beeldmateriaal uitsluitend onder die condities te publiceren via webpagina’s, gedrukte publicaties of sociale media. Indien van beeldmateriaal deze gegevens niet bekend zijn kan er in het belang van de geschiedschrijving worden besloten tot publiceren, waarbij wordt vermeld dat het RHG zijn uiterste best heeft gedaan om te voldoen aan bovenstaande en dat zij het beeldmateriaal onverwijld zal verwijderen indien bezwaar wordt gemaakt via het contactadres.

10.           Beveiliging

Het RHG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen en verlies (datalekken) tegen te gaan. Aarzel niet contact op te nemen als u klachten of suggesties hebt of meer informatie wil hebben.

Contact over de privacyverklaring: secretaris RHG: secretaris@rhg-rolde.nl

Ethische verklaring

Het RHG is zich ervan bewust dat historische verhalen of historisch beeldmateriaal uitingen kan bevatten die strijdig zijn met universele waarden en/of huidige opvattingen in de maatschappij. Daarom zal het RHG bij de door het RHG als zodanig beoordeelde controversiële verhalen of beelden een mededeling toevoegen dat deze uitsluitend in de context van hun historische waarde worden gepubliceerd en dat het RHG zich niet inhoudelijk verbindt met het gepubliceerde. Klachten kunnen via het contactadres worden ingediend en worden door het bestuur behandeld.