Organisatie

ANBI

ANBI Status

Het Rolder Historisch Gezelschap heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Dit betekent dat u giften aan het RHG van de belasting mag aftrekken (als u boven een bepaald drempelbedrag uitkomt).

Ons fiscaal nummer is: 816398549

Via deze link is het beleidsplan 2023-2025 in te zien.

Via deze link is het standaardformulier publicatieplicht te zien (gegevens 2022).