Organisatie

Werkgroepen

Werkgroepen

Binnen de vereniging zijn de volgende werkgroepen actief:  

Werkgroep De Kloetschup

Het RHG geeft een tijdschrift uit, getiteld De Kloetschup. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. De Kloetschup wil door middel van publicaties van artikelen een bijdrage leveren aan de studie en kennis van de geschiedenis van de voormalige gemeente Rolde. Gestreefd wordt naar een evenwichtige afwisseling van gedocumenteerde artikelen, visuele informatie (foto’s, kaarten, tekeningen) en bijvoorbeeld interviews. Het bepalen van de inhoud is opgedragen aan een onafhankelijk gezelschap van deskundigen, de zgn. redactie.

Mededelingen van het bestuur worden opgenomen in een afzonderlijke nieuwsbrief bij De Kloetschup. De Kloetschup wordt door een grote groep vrijwilligers bij de leden thuisbezorgd.

Eindredacteur: Geert Kamphuis

De Kloetschup

Werkgroep Begraafplaatsen

De werkgroep doet onderzoek naar de historische betekenis van de begraafplaatsen: Joodse begraafplaats Rolde, kerkhof Rolde en kerkhof Grolloo. Zij voert overleg met de gemeente Aa en Hunze over beleid en onderhoud van de begraafplaatsen. De Joodse begraafplaats heeft door de inzet van de werkgroep een grote opknapbeurt ondergaan.

In de periode 2007 – 2011 heeft de werkgroep zich veel bezig gehouden met de inventarisatie van het oudste gebied van de Rolder begraafplaats, het zogenaamde gebied 1829. Zie voor meer informatie omtrent dit onderwerp deze pagina.

Contactpersoon:   Luuk Lesschen

Werkgroep Bewoningsgeschiedenis

De werkgroep verricht onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het hoofddorp Rolde en de buitendorpen in de periode van voor en na 1832 (startjaar kadaster en 0-situatie). Doel is het inwinnen en overzichtelijk maken van de grote hoeveelheid bewoningsgegevens en deze voor belangstellenden inzichtelijk te maken. Naast de werkgroep zijn in de buitendorpen subwerkgroepen actief.

Contactpersoon: Ton Pots

De Kloetschup

Werkgroep Beeld

 De werkgroep beheert het fotoarchief van het RHG. Het fotoarchief van de “gemeente” Rolde en van het RHG is door hen gedigitaliseerd in samenwerking met het Drents Archief. Zie beeldbank Drents Archief

Ook is de werkgroep momenteel druk bezig met het uitbreiden van haar eigen beeldbank.

Contactpersoon: Emmie Suichies

Werkgroep Archief, Bibliotheek en Collectie

De werkgroep ABC houdt zich bezig met het ordenen, rubriceren en archiveren van alle materialen die het RHG bezit en maakt het voor een breed publiek toegankelijk. Schenkingen worden ook in dit systeem opgenomen.

Verenigingen, organisaties en bedrijven binnen de voormalige gemeente Rolde kunnen ook bij de werkgroep terecht voor knipsels, wetenswaardigheden e.d. voor het maken van een boek, tentoonstelling of andere presentatie. Het RHG bezit een grote collectie.

Contactpersoon: Klaas Willems

De Kloetschup

Werkgroep Websitebeheer

Na de officiële in gebruikname van de site op 3 februari 2010 draagt de werkgroep zorg voor het beheer van de site en probeert de vereniging voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Contactpersoon: Alianne Bouma-Hoven