Informatie

Begraafplaats Rolde

De Rolder begraafplaats

Gegevens en foto’s van het oudste gebied 1829

In de periode 2007 tot 2011 heeft de werkgroep Begraafplaatsen van het RHG zich veel bezig gehouden met de inventarisatie van het oudste gebied van de Rolder begraafplaats, het zogenaamde gebied 1829.
Na goed overleg met de Gemeente Aa en Hunze heeft de werkgroep met enkele vrijwilligers diverse schoonmaakacties gehouden waarna zoveel mogelijk gegevens van de grafstenen werden opgenomen. Tevens werden zo’n 500 foto’s genomen van de familiegraven als geheel, van elk graf apart en zo nodig werden ook nog details van een graf gefotografeerd.

Na veel puzzelwerk lukte het de soms summiere leesbare gegevens te koppelen aan gegevens zoals die bij het Drents Archief in de databanken staan (zie alledrenten.nl) waardoor van 270 van de 274 aanwezige graven nu exact bekend is wie waar begraven is. In het bijgevoegde Excel-bestand staan alle gegevens vermeld.

Excel bestand begraafplaats Rolde gedeelte 1829

Het RHG heeft diverse foto’s die extra informatie geven omtrent de plaats van een graf en of er een correlatie is tussen de namen op de grafstenen en de namen op de oude situatiekaart. Deze foto’s kunt u bij ons in zien en komen op een later moment beschikbaar in onze beeldbank.

Van het gebied 1904 zijn een beperkt aantal foto’s beschikbaar. Van de andere nieuwere gebieden van de Rolder begraafplaats en van de Grolloёr begraafplaats hebben “derden” veel leesbare foto’s gemaakt en geplaatst op de website graftombe.nl waar u ze, al dan niet tegen vergoeding, kunt opvragen.