Gemeente Rolde

Grolloo

Grolloo

In het Drents: Grol

Esdorp in de gemeente Aa en Hunze (tot 1998 gemeen-te Rolde) ten zuiden van Rolde en ten noordoosten van Schoonlo. Ten oosten ervan liggen de Grollooërkoelanden in het noordelijk deel van het boscomplex Grollo(o)ërveld, ten zuidoosten het Grolloërveen, onderdeel van de boswachterij Grolloo.

Tussen beide in ligt het kleine Grollerholt aan de weg Rolde-Schoonloo.

Bronnen vermelden: in de 12e eeuw in Gruonlo, Grvonlo, in 1298-1304 Groenlo, 1441 Grolle, 1811-13 Grollo, 1867 Grolloo en 1896 Grollo. De betekenis is: het groene bos. Toponymisch verwant met Rolde (rode bos), Eleveld (gele veld) en Geelbroek (geel moerasbos).

Kaart oude gemeentegrens

De kerk met pastorie aan de Hoofdstraat te Grolloo
Rechts café Hofsteenge aan de Hoofdstraat te Grolloo
De abdij van Assen (Mariënkamp) had in de 15e eeuw goederen in Grolloo en omgeving: erven, tienden, grondrente. In 1853 werd Grolloo een zelfstandige Hervormde Gemeente ten opzichte van Rolde. De dat jaar tot stand gekomen kerk is een in neoclassicistische vormen opgetrokken, recht gesloten zaalkerk. In de geveltoren hangt een klok uit 1422, afkomstig van elders. In 1860 telde het dorp 38 boerderijen en 260 inwoners.

In de jaren ’60 van de 20e eeuw werd rond Grolloo een ruilverkaveling doorgevoerd, waardoor zich veel landbouwbedrijven in het buitengebied vestigden. De oude bedrijven kregen een woonbestemming, met name voor forensen op Assen. Ten noordwesten van Grolloo ligt De Berenkuil, een recreatiepark. In het dorp zelf staat een borstbeeld van de in september 2011 overleden Harrie Muskee, de bekende blueszanger van Cuby and the Blizzards. In de boerderij waar Harrie woonde en werkte is tegenwoordig het “Cuby museum” gevestigd.