Gemeente Rolde

Amen

Amen

Amen is een esdorp met verspreide bewoning in de gemeente Aa en Hunze (tot 1998 gemeente Rolde) ten zuidwesten van Rolde en ten zuidoosten van Assen tussen het Amerveld in het westen en het Amerdiep (Deurzerdiep) in het oosten. Hemelsbreed 2,5 km ten westen van Amen ligt de groengrond Amerboschstuk, vroeger grenzend aan het Amerveld, nu ervan gescheiden door het Ekehaarderveld.

Stroomafwaarts ca. 6 km verder noordwaarts van het dorp ligt aan dezelfde beek Amelte, een streek ten oosten van Assen. Volgens D.P. Blok duidt dit erop, dat de waterloop vroeger Aam of Ame heette. Amen betekent in dat opzicht: nederzetting aan de Aam. Een andere optie is, dat de n achter Ame-Aam kan worden verklaard uit het achtervoegsel -anna of -inna, dat vooral bij waternamen voorkomt. In 1473 heette de nederzetting Ame, sinds 1519 Amen. De oudste bron gaat terug tot 944, toen Amen twee erven telde. In de 13e eeuw ontstond de marke Amen; omstreeks 1300 hadden Amen en Ekehaar samen vijf waardelen De oudste regel voor het gebruik van de marke (willekeur) stamt uit 1403.

Kaart oude gemeentegrens

Oude voormalige boerderij Amen 73 te Amen
Voormalige boerderij Amen 12 te Amen, bouwjaar waarschijnlijk midden negentiende eeuw
In de 17e eeuw telde Amen drie boerderijen, in 1807 vier en in 1832 vijf.
In 1812 had het dorp 37 inwoners, in 1947 144 en in 1991 97.
In 1819 kreeg Amen een school, welke wegens gebrek aan leerlingen in 1853 weer werd afgebroken.
In 1903 werd er de coöperatieve zuivelfabriek ‘De Hoop’ opgericht, doch wegens de vervanging van hand- door stoomkracht werd deze in 1913 reeds weer gesloten.

Sinds 1917 bezit Amen een café, thans bekend als ‘De Amer’. In het dorp is verder het bijenteeltmuseum ‘De Bankörf’ te vinden.