Tentoonstellingen

Zuivel beleven!

Expositie "Zuivel beleven!" was een groot succes

Na een intensieve voorbereiding waaraan veel vrijwilligers hebben meegewerkt werd de expositie Zuivel beleven! op zaterdag 6 september 2014 officieel geopend door burgemeester Eric van Oosterhout. Bij prima weersomstandigheden waren ruim 100 genodigden bij de ingang van het R.H.G. gebouw aan de Stationsstraat aanwezig.

Buiten was het in de sfeer van de expositie aangekleed. Er stonden onder andere een grote maquette van de Rolder zuivelfabriek van omstreeks 1920 en een circa 75 jaar oude melkventerskar. Ook ontbrak de schoorsteen van de zuivelfabriek niet. Bij de openingshandeling door de burgemeester galmde de ‘hoel’ zelfs een aantal keren boven Rolde.

Onze voorzitter Luuk Lesschen kon na een korte introductie van Ton Pots, de voorzitter van de werkgroep ”Zuivel beleven!”, om 11.00 uur de genodigden verwelkomen. Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze schetste in zijn speech het belang van de historische verenigingen vooral ook omdat er steeds meer herkenbare dingen uit de dorpen, met name ook in Rolde zijn en gaan verdwijnen. Geheel in de stijl zoals we de burgemeester kennen verrichtte hij aansluitend de officiële opening van de expositie. Hij deed dit in een gepast wit fabrieksjasje.

Nadat de burgemeester de hoel enkele keren had laten klinken werden er voor de entree van het RHG gebouw door twee boeren vier melkbussen met inhoud bij de fabriek afgeleverd. De burgemeester met zijn parttime medewerker René Prakken, zorgde er voor dat de melkbussen op de aanwezige rollenband werden geplaatst en zo rolden de melkbussen net als vroeger de fabriek in. Het hele gebeuren kwam prachtig over en de burgemeester kweet zich prima van zijn taak.

Aan het eind van de opening overhandigde Ton Pots het eerste exemplaar van de film Zuivel beleven! aan de burgemeester. Dit als dank voor het verrichten van de officiële opening. Hierna konden de genodigden naar binnen en werd iedereen verwelkomt met melk, karnemelk en kaas.

Op de grote bovenverdieping werd op schitterende wijze het vroegere zuivelgebeuren in de voormalige gemeente Rolde gepresenteerd. Naast de fabrieken in Rolde en Grolloo werden ook de vroegere fabrieken in Amen, Schoonloo, Deurze en Balloo uitgebreid gepresenteerd. Naast de presentaties over de oude fabrieken was door de Stichting Melkmaten uit Exloo een stand ingericht waarin allerlei voor vele bezoekers nog herkenbare melkspullen waren gepresenteerd. Ook de van de stichting Orvelte aanwezige zuivelattributen zoals een boterpers, verschillende handkarnen, inpak handmachine en zelfs de directeur achter zijn lessenaar trokken veel bekijks.

En natuurlijk niet te vergeten de prachtige door Roel Marissen gemaakte maquettes van onder andere een melkwagen trokken de aandacht. Kortom: er was heel veel te zien en te genieten op deze expositie. Voor de kleintjes was het oude winkeltje omgebouwd tot een waar laboratorium. In het lab. konden zij melk karnen en echte boter en karnemelk maken.

De bestuurskamer was in het kader van “Zuivel beleven!” omgebouwd tot een ware bioscoop met ongeveer 25 zitplaatsen. De door Wim van Ooyen gemaakte film trok veel belangstellenden. Op de film komen alle in de voormalige gemeente Rolde aanwezige melk(boter)fabrieken aan de orde. In de film ook interviews met Geert Eiten, Lens Beijering en Gradus Koekoek die alle drie veel wisten te vertellen over het zuivelgebeuren van vroeger. Daarnaast in de film ook beelden van de nu nog aanwezige bedrijven Karwij in Rolde en de Kruidenwei in Nooitgedacht.

“Zuivel beleven!” is voor het R.H.G. een groot succes geworden. Niet alleen door de grote publieke belangstelling, tussen de 850 en 900 mensen bezochten”Zuivel beleven!”, maar ook door de vele enthousiaste reacties. In het gastenboek veel blijken van bewondering en waardering. Ook heeft de expositie nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers en waardevolle schenkingen opgeleverd. Door de grote belangstelling was de expositie een weekend langer open dan vooraf gepland.

Rondom de expositie waren meerdere activiteiten georganiseerd. Zo was er, in het tweede weekend van de expositie op zaterdag, gelegenheid om de kaasmakerij Karwij te bezoeken. Voor de jeugd was er naast de gelegenheid om melk te karnen een speurtocht in de expositie ruimte uitgezet en konden zij interactief op de computer een zuivelspel spelen. Net als twee jaar geleden bij Rolde spoort deed het R.H.G. mee aan de Roldermarkt bedrijvenparade. Begeleid door twee boeren op originele melkfietsen werden er door de lieftallige melkmeisjes, Nienke en Anouk blokjes kaas uitgedeeld.

Veel belangstelling trok ook het gewicht van een grote kaas raden. Ongeveer 250 mensen deden er aan mee, dhr. Tiemes uit Beilen was de winnaar. Hij gaf het juiste gewicht van 11,5 kg aan en won het door Karwij ter beschikking gestelde zuivelpakket. Deze is hem op 28 oktober 2014 uitgereikt.

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers van het R.H.G. met ondersteuning van met name Dorp van Bartje, Stichting Orvelte en Stichting Melkmaten en vele anderen was dit niet mogelijk geweest.

De gezamenlijke inzet van allen heeft bijgedragen tot het grote succes van “Zuivel beleven!”. Heel veel dank hiervoor.

Namens de werkgroep “Zuivel beleven!

Ton Pots.