Bij het Monument aan de Kerkbrink volgden vele belangstellenden de 4 mei herdenking in Rolde. Een groot deel van het publiek startte met een stille tocht vanaf de Molen op de Brink. Burgemeester Hiemstra van Aa en Hunze las de namen voor op het monument. Opdat ze niet vergeten worden. Ook deed hij een oproep het kwaad in de ogen te kijken. Wegkijken en onverschilligheid werkt het kwaad alleen maar in de hand.

Chris Smid en Sofie Doornbos van de Jan Thiesschool lazen eigen gedichten voor. ‘Nooit meer’ was hun beider boodschap. De school heeft het Monument geadopteerd.

De laatste spreker was Jeroen Hummel. Hij was militair en heeft drie vredesmissies volbracht. Hij vertelde een eerlijk verhaal over zijn ervaringen. Trots én kwetsbaar. Als veteraan neemt hij nu initiatieven om aandacht te vragen voor de positie van veteranen en wil hen ook meer bij elkaar brengen. Ook in de gemeente Aa en Hunze.

Na koralen door het Klein Orkest en het Signaal Taptoe werd twee minuten stilte betracht. In de Jacobuskerk was na afloop een samenkomst.

 De foto’s zijn gemaakt door Jan Schutrup