Excursie

Excursie Noordelijk Archeologisch Depot en museum ’t Rieuw in Nuis

Excursie naar het Noordelijk Archeologisch Depot en museum ’t Rieuw in Nuis in 2019

Op zaterdag 25 mei 2019 organiseerde het RHG-bestuur voor de RHG-leden de jaarlijkse excursiedag.

Op onze ledenvergadering heeft Janneke Hielkema van bureau Raap een lezing gehouden over de archeologische vondsten bij de uitbreiding van de begraafplaats te Rolde. Als vervolg hierop zijn wij naar het Noordelijke Archeologisch Depot (NAD) te Nuis geweest. Lukas Hoven kwam met dit idee en heeft hiervoor ook de contacten gelegd, waarvoor onze dank. Het depot bewaart de archeologische vondsten uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het depot heeft drie kerntaken. Ten eerste het zorgvuldig opslaan en beheer van de archeologische vondsten. Ten tweede het toegankelijk maken van de vondsten en vondstgegevens voor geïnteresseerden. Ten derde dient het depot als vraagbaak van archeologische vondsten. Overigens waren de vondsten van de uitbreiding van de begraafplaats nog niet in Nuis.

Wij werden ontvangen door twee medewerksters, die na eerst een presentatie over het NAD te hebben gegeven, ons hebben rondgeleid. Het gebouw diende vroeger tijdens de “koude oorlog” als opslagplaats van de BB (Bescherming Bevolking). De gebouwen zijn helemaal aangepast aan de eisen van het NAD met o.a. klimaatkamers en ruime opslagmogelijkheden. Tijdens de rondleiding zagen wij in de stellingen ook dozen met vondsten uit Rolde en omstreken. Evenals enkele dozen met vondsten van Lukas Hoven. Helaas konden wij de inhoud van de dozen niet bekijken. Toch was het een zeer interessante rondleiding.

Na een uitstekende lunch bij H.C.R. De Kruisweg te Marum gingen wij terug naar Nuis om het Landbouw- en Streekmuseum ’t Rieuw te bezoeken. In een fraaie oude boerderij waren heel veel voorwerpen, gereedschappen en werktuigen van het vroegere boerenleven in het Westerkwartier tentoongesteld. Dit museum wordt gerund door alleen maar vrijwilligers. Fokje Zwart gaf een leuke rondleiding. Voor de meesten was dit alles zeer herkenbaar en oude herinneringen kwamen bij menigeen naar boven.

Op de terugweg naar Rolde werd nog een kijkje genomen bij de Zwartendijksterschans in Een-West. Hier stond Lukas Hoven al te wachten om ons rond te leiden en alles te vertellen over deze schans. De schans die in Drenthe ligt, maakte deel uit van de Friese waterlinie. In 1593 en tijde van de 80-jarige oorlog werd de schans gebouwd om de weg van Groningen naar Friesland af te sluiten voor de Spanjaarden. Die zagen echter kans om de schans ongezien te passeren door het toen droge moeras. Er is dus niet gevochten. De schans raakte in de loop van de jaren in verval. In 1980 werd de schans in oude glorie hersteld en het ziet er weer uit als in 1673.

Wij kunnen terugzien op een leuke afwisselende dag.