Excursie

Excursie museum De Koloniehof

Excursie museum De Koloniehof 2016

Op zaterdag 28 mei 2016 vond de excursie voor onze leden naar Museum De Koloniehof te Frederiksoord plaats.

In de Koloniehof wordt het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld. Opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniƫn werd werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden.

De 23 leden die zich hadden opgegeven voor deze excursie vertrokken omstreeks 12.30 uur vanaf de molen in Rolde. Bij aankomst in Frederiksoord kon men onder het genot van een kop koffie/thee genieten van een Kolonieturfje en een interessante lezing over de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Vervolgens werd plaatsgenomen in de nostalgische Kolonietram waarmee gedurende een uur een prachtige rondrit door de omgeving werd gemaakt. Het weer werkte goed mee en er was veel te zien onderweg. De gids vertelde het boeiende verhaal achter het karakteristieke landschap en de monumentale bebouwing in het koloniegebied. Na terugkomst bij het museum werden nog een replica van een koloniehuisje en het museum bezocht. Omstreeks 16.15 uur vertrok de groep weer richting Rolde. De reacties van de meegereisde leden waren enthousiast, het was een leerzame middag die zeker de moeite waard was!