Op 8 juni zijn 28 leden en introducees op excursie naar Bourtange geweest. Vanaf de molen aan de Brink werd de heenreis ingezet en een klein uur later kwamen we aan in de Vesting. Direct werd de gang gemaakt naar het plaatselijke restaurant voor een lunch. Daarna kon iedereen zich even vertreden in het schilderachtige decor.

Op het dorpsplein werden we opgewacht door een heraut (ook als zodanig gekleed). Hij vertelde in enkele woorden de ontstaansgeschiedenis van de Vesting. Vooral Willem van Oranje (die van het zwijgen) had zich er sterk voor gemaakt. In het Kruithuis (om begrijpelijke redenen aan de rand van de Vesting gelegen) werd een film vertoond over de historie, het verval en de herbouw van de Vesting.

De Vesting werd gebouwd op een zeer smalle zandrug (een tange). In boerenland. Vandaar de naam. Tussen de ondoordringbare moerassen gelegen en daarmee een toegangspoort (vanuit Pruisen) naar de stad Groningen. Eerst was het een uitvalsbasis om het katholieke Groningen aan te vallen, later werd de blik op het zuiden gericht. Om de protestants geworden stad Groningen juist te beschermen tegen ondermeer Bommen-Berend. U weet wel, die van het Poepenhemeltje, een schans ter hoogte van Deurze. Alhoewel niet iedereen deze theorie aanhangt. Het kan ook een omheining zijn geweest van een vredig tuinhuisje. Maar dit terzijde.

De opstallen werden met bijdragen van de gewesten Friesland en Groningen gebouwd. De Friese gebouwen met gele baksteentjes en de Groningse met rode!

Te Bourtange werd de hoogste gezagsdrager destijds verleid met duizenden guldens om zich over te geven. Hij weigerde met de woorden dat hij met duizenden kanonskogels zou betalen. Wel zorgde hij ervoor zijn vrouw en kinderen te Groningen in veiligheid te brengen. Hoe zuur was het dat Bourtange niet werd ingenomen en vrouw in kinderen stierven door een vijandelijke kanonskogel aan de zuidzijde van ‘Stad’.

De Vesting en het dorp Bourtange raakten in verval. De Vesting was niet nodig en door mechanisatie kwam er hoge werkloosheid. Toen kwam het idee om de Vesting weer in oude luister te herstellen en daarmee het toerisme te bevorderen. En dat slaat aan want het is er inmiddels een drukte van belang. Ook de omliggende natuur werd hersteld.

Na de film was er een rondleiding over de verdedigingswallen en binnen de Vesting. Juist op het moment dat de regen zich aankondigde werd de rondleiding op het centrale plein beëindigd en konden we weer westwaarts, op naar Rolde.