De Kloetschup

De Nieuwste Kloetschup

De nieuwste Kloetschup

25e jaargang nummer 2, juni 2022

Het juni nummer 2022 van ‘De Kloetschup’, het tijdschrift van het Rolder Historisch Gezelschap, bevat de volgende artikelen:

 

  • Een gesprek met Johannes Schutrup, Johannes Schutrup verhaalt bij monde van Lukas Koops hoe hij Rolde op de kaart heeft willen zetten.
  • Het Heilige bos van Grolloo, Wytse Sikkema publiceert zijn onderzoek naar het ontstaan van het bos van Grolloo met veel beeldmateriaal.
  • Bewoningsgeschiedenis Grolloërstraat 14, bij monde van Ton Pots wordt opnieuw een bewoningsgeschiedenis bekend gemaakt.
  • Mededelingen, een vraaggesprek met Luuk Lesschen wegens zijn afscheid als voorzitter van de RHG.

De Kloetschup wordt ieder kwartaal bezorgd bij de 600 leden van het Rolder Historisch Gezelschap (RHG)