De Kloetschup

De Nieuwste Kloetschup

De nieuwste Kloetschup

26e jaargang nummer 3, september 2023

Het september-nummer 2023 van ‘De Kloetschup’, het tijdschrift van het Rolder Historisch Gezelschap, bevat de volgende artikelen:

  • Met Ernst Grote kun je wel een boom opzetten, interview door Andries Visser..
  • Bewoningsgeschiedenis Nijlanderstraat 9,  Ton Pots met een nieuwe bewoningsgeschiedenis van de betreffende werkgroep.
  • Landnamen in de gemeente Rolde, een aantal pagina’s over landnamen, in het verleden door Jan Naarding geplaatst in de Rolder Post.
  • Veldnamen rondom Rolde, de werkgroep Veldnamen publiceert de eerste aflevering van hun bevindingen in de vorm van een uitgebreide kaart.
  • Lochtenberg – Luchtenborg – Luchtenberg, resultaat van een onderzoek in 1992 van een werkgroep van de RHG, toen ook al naar de bewoningsgeschiedenis van de gemeente Rolde, bij monde van Albert Smegen, in het bijzonder naar de plaats van de boerderij Luchtenburg, eerder verschenen in het Waardeel van 1992.
  • Luchtenburg, een niet bijzonder geslaagde poging van Jan Naarding om de naam Luchtenburg te verklaren.

    De Kloetschup wordt ieder kwartaal bezorgd bij de 600 leden van het Rolder Historisch Gezelschap (RHG)