De Kloetschup

De Nieuwste Kloetschup

De nieuwste Kloetschup

26e jaargang nummer 3, september 2022

Het september nummer 2022 van ‘De Kloetschup’, het tijdschrift van het Rolder Historisch Gezelschap, bevat de volgende artikelen:

  •  Introductie van dit nummer van de redactie.
  • Militaire activiteiten op het Balloërveld (1), eerste deel van de militaire geschiedenis van het Balloërveld opgetekend door Henk Luning.

  • Rijksmonumenten – Deurze 10/14,  Jan Hoving kan putten uit zijn persoonlijke kennis van dit Rijksmonument.

  • Van Börger naor Roldermaark, gedicht van Harm Tiesing verhaalt hoe de september markt vroeger werd ervaren.

  • Bewoningsgeschiedenis Grote Brink 5, bij monde van Ton Pots wordt opnieuw een bewoningsgeschiedenis bekend gemaakt.

De Kloetschup wordt ieder kwartaal bezorgd bij de 600 leden van het Rolder Historisch Gezelschap (RHG)