Organisatie

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van het Rolder Historisch Gezelschap bestaat uit:

Voorzitter :

Vacant

Vice Voorzitter :

Andries Visser

Secretaris :

Alianne Bouma-Hoven

(0592) 24 39 59
secretaris@rhg-rolde.nl

  Waardeel 35
   9451 EL Rolde

Penningmeester :

Thale Lesschen

Leden :

Henk Hollander
Ali Stokker
Arend Smeenge

Ledenadministratie :

Henk Bos

(0592) 24 14 24

Alterakker 13
9451 JG Rolde

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers welke geen beloning ontvangen.

De prijs van het lidmaatschap is 20 euro per jaar.

Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift De Kloetschup en de nieuwsbrief en hebben gratis toegang tot de lezingen.

Ibannummer: NL18 RABO 0356 0251 36 t.n.v. Rolder Historisch Gezelschap te Rolde

Fiscaalnummer: 816398549