Algemene Ledenvergadering

Op 27 februari 2024 is onze Algemene Leden Vergadering in MFC Boerhoorn om 19:30 uur in zaal Balloërkuil

Het jaarverslag en de jaarstukken van 2023 en de begroting voor 2024 zijn in te zien via deze link.

Aansluitend is er vanaf 20:30 uur een lezing van Bernhard Hanskamp.

Lezing Ruimte rondom Rolde

Op uitnodiging van het Rolder Historisch Gezelschap komt Nijlander Bernhard Hanskamp naar Rolde voor een lezing over de recente en toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in de vroegere gemeente Rolde. Hoe ging het en hoe gaat het straks met de inrichting van dorpen en van het buitengebied? De lezing is aansluitend op de Algemene ledenvergadering van het RHG op dinsdag 27 februari in MFC Boerhoorn, zaal Balloërkuil. Aanvang: 20:30 uur. Toegang is voor iedereen en het is gratis.

De lezing richt zich op de periode 1950-2050.  Bernhard roert allerlei kwesties aan: Waar nieuwe woningen te bouwen? Al of niet een rondweg om Rolde? Hoe zat het ook al weer met de N33. Hoe verliepen de  ruilverkavelingen bij Grolloo-Schoonloo en later die bij Rolde. Trekken we de Drentsche Aa nou wel of niet recht? Gelukkig niet! Hij gaat ook in op het Nationale Park Drentsche Aa, dat al in beeld was in 1957 en verhaalt over de vroege recreatie van tot 70 jaar terug. Het levensverhaal van een boerin passeert de revue en nog veel, veel meer.